תיק עבודות

ייצור חיפויים

ייצור חיפויים – כיפוף וניקוב כל סוגי המתכות לפי שירטוט , צביעה עם צבע דו