תיק עבודות

צביעת גופי תאורה

צביעת כל סוגי גופי התאורה , כולל הכנה למיסוכים ועד להחזרתם לקופסא בצורה בהם הן