55 | אספקת חומרים לתשתית ולבנייה

מפרט 55 - מהדורה 2000

דף תיקון מס 1 לפרק 55

דף תיקון מס 2 לפרק 55 יולי 2007

מעוניינים בפרויקט מיוחד?
צרו קשר!