בארגונינו ניתן לתכנן ולעצב מוצרים  
התכנון מתבצע מול מתכנן מיכני ומעצב מוצר מתאם ארגונינו . חלק מאוד חשוב בתכנון הוא הבנת המוצר עצמו, על מנת ליעל את התהליך וליווי לאורך תהליכי הייצור .
שילובם של כל מרכיבי התהליך יוצר מענה ייחודי ואפקטיבי ומוצר ממוקד ומנצח. 

*הדמיות תלת מימד – בניית מוצר במחשב המאפשר לראות תוצאה לפני ייצור.

*שרטוטי ייצור – שרטוט ייצור עם הוראות מסודרות לפי דרישה.

*עץ מוצר – עלויות מסודרות לכל חומר בנפרד כולל ליווי.