ייצור חיפויים

ייצור חיפויים – כיפוף וניקוב כל סוגי המתכות לפי שירטוט , צביעה עם צבע דו רכיבי עמיד קרני UV בכל גוון (ניתן להתאים גוון לפי דוגמא שתינתן ע״י הלקוח)., שינוע הפחים לשטח הפרוייקט הנדרש.